(Ne)slavné výroky

Zaznělo při maturitách 2005 v Liberci  (zaznamenal Milan Pěchouček)


Zaznělo při maturitách 2005  (zaznamenal Milan Pěchouček)


Z dávných zápisků  (zaznamenala Milada Tremlová)


Vybráno ze žákovských knížek  (Jaroslav Kotora - student G.L.P.)


Tyto hlášky jsem našel někde na Internetu,

... prý jsou všechny výroky skutečné ...