Lekce 4 - ext2fs

Struktura souborového systému

pevný (hard) link, symbolický link /bin/ln, /bin/ln -s, /bin/ls

Přístupová práva (maska rwxrwxrwx)

r ... právo číst (vidět obsah adresáře)
w ... právo zapisovat (vytvořit/smazat soubor/podadresář)
x ... právo spouštět (zpřístupnit adresář)

u ... vlastník (user)
g ... vlastnická skupina (group)
o ... ostatní

Př.: chmod o+w soubor,  chmod go-wx soubor1 soubor2,  chmod 754 soubor

SUID bit (=4000), SGID bit (=2000), sticky bit (=1000)

Atributy

/usr/bin/lsattr ... výpis atributů
/usr/bin/chattr ... změna atributů - může jen root

A ... no atime updates (access time, ls -u)
a ... append only
i ... immutable (nelze zapisovat, přejmenovat, smazat, vytvořit hard link)
atd.